Čudnopis

Regina Stred | Štvrtok 22.02.2018, Publicistika


Párnica - v rubrike "Čudnopis" pátrame po motivácii vzniku názvov našich osád. Na otázku, prečo sa obec volá tak, ako sa volá, sa pýtame miestnych obyvateľov a potom rovnakú otázku položíme aj jazykovedcovi, docentovi Jaromírovi Krškovi z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V ďalšom vydaní sa budeme pýtať na oravskú obec "Párnica"...

Nájdete nás na Facebooku