Lav laveha - Slovo ku slovu

Relácia Lav laveha/Slovo ku slovu je zameraná na poznávanie života Rómov v kontexte Slovenska. Jej cieľom je predstavovať Rómov ako integrálnu súčasť krajiny (jej histórie, kultúry, prírody...)

Vysiela sa 3. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00.
Popis epizódy
V apríli 1991 uplynie 30 rokov od prijatia uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 153 známeho ako Zásady vládnej politiky voči Rómom. Týmto uznesením boli Rómovia na Slovensku uznaní za národnosť. Máme teda za sebou tri desaťročia procesu zrovnoprávňovania desiatky ba stovky rokov vylučovanej komunity. Aké to boli desaťročia? A kam sme po tejto ceste došli? V relácii Džanes, kaj džives? alebo Vieš, kde žiješ? budeme hovoriť o tom, ako uplynulé roky vidia samotní Rómovia. Povieme si o formovaní rómskej politickej sféry tesne pred Novembrom a po ňom, o spolupráci s VPN a Občianskym fórom, o počiatkoch rómskej literatúry, ale aj o tom, ako sa rómska politická scéna na Slovensku tesne pred rozpadom republiky trieštila. To všetko s výbornou speváčkou Soňou Samkovou a pesničkami z archívu z polovice 90-tych rokov.