Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.
Vysiela sa: štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.
Popis epizódy
Malé kostolíky aj veľkolepé katedrály – keď vystúpate na vrchol ich veží, objavíte tam svet sám pre seba. A v jeho strede srdce, srdce zvonu. Tradičné ručné zvonenie bolo zaradené aj do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a veľkú zásluhu má na tom kampanológ Juraj Gembický, s ktorým sa Mariana Jaremková rozprávala o zvonoch ako umeleckých dielach. Spisovateľ Ivan Kadlečík napísal: „keď už ľudia strácajú živé srdce, nechajme ho aspoň zvonom“. Už o niekoľko dní sa vo sviatočnom vianočnom čase rozozvučia malé i tie najvzácnejšie zvony aké ukrývajú napr. Dóm sv. Alžbety v Košicicah či Katedrála sv. Martina v Bratislave.