Aeterna musica

Diela starých majstrov v moderných interpretáciách na historických nástrojoch. Pripravuje Andrej Šuba.

Vysiela sa: nedeľa 13:00 - 14:00
Popis epizódy
Druhá symfónia a moteto op. 74/1, dve diela Johannesa Brahmsa z leta 1877