MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Parnas

Cyklus komentovaných čítaní z topvelikánov svetovej i slovenskej klasiky (napr. Homér, Vergilius, Dante, Hollý). Jeho cieľom je dosiahnuť komplexný pohľad na poetiku daného autora kombináciou relácií reprodukujúcich konkrétny text a relácií prekladateľský komentár k nemu + publicistická zložka postavená na výpovediach odborníkov na problematiku.

Homér: Illias

Homér: Odysea

Publius Vergilius Maro: Eneida

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

Dante Alighieri: Božská komédia, prvá kantika: Peklo

Dante Alighieri: Božská komédia, druhá kantika: Očistec

Dante Alighieri: Božská komédia, tretia kantika: Raj

Ján Hollý: Svätopluk

Veľkomoravské literárne pamiatky

Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

Vojtech Zamarovský: Za siedmimi divmi sveta

Svätý Augustín: Vyznania
Popis epizódy
Vojtech Zamarovský: Za siedmimi divmi sveta, Rozhovor 06 - Feidiov Zeus v Olympii - Pavol Valachovič 03, Parnas 35/50/ Predchádzajúce dni sme počúvali rozprávanie Vojtecha Zamarovského o štvrtom dive antiky - o Feidiovom Diovi v Olympii. Medzi sedem divov sveta túto sochu najvyššieho olympského boha zaradil staroveký učenec Filón. Okrem nej patria medzi ne tiež Egyptské pyramídy, Semiramidine visuté záhrady, Artemidin chrám v Efeze, Mauzóleum v Halikarnasse, Rodoský kolos a Maják na ostrove Faros. Dnes sa budeme rozprávať o tomto nesmrteľnom diele, ktoré zmizlo, ale aj o tom, aké stopy po ňom archeológovia nachádzajú dodnes a ako nové technológie pomáhajú pri objasňovaní záhad tohto divu sveta. Mojím hosťom je historik staroveku doc.Pavol Valachovič z Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odborný konzultant a autor obrazového scenára súbornej reedície Vojtecha Zamarovského. K počúvaniu vás pozývajú hudobná dramaturgička Lýgia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík a autorka projektu Parnas Táňa Kusá.