MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Parnas

Cyklus komentovaných čítaní z topvelikánov svetovej i slovenskej klasiky (napr. Homér, Vergilius, Dante, Hollý). Jeho cieľom je dosiahnuť komplexný pohľad na poetiku daného autora kombináciou relácií reprodukujúcich konkrétny text a relácií prekladateľský komentár k nemu + publicistická zložka postavená na výpovediach odborníkov na problematiku.

Homér: Illias

Homér: Odysea

Publius Vergilius Maro: Eneida

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

Dante Alighieri: Božská komédia, prvá kantika: Peklo

Dante Alighieri: Božská komédia, druhá kantika: Očistec

Dante Alighieri: Božská komédia, tretia kantika: Raj

Ján Hollý: Svätopluk

Veľkomoravské literárne pamiatky

Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

Vojtech Zamarovský: Za siedmimi divmi sveta

Svätý Augustín: Vyznania
Popis epizódy
Sv.Augustín: Vyznania 40/55 Rozhovor 9 - Augustín - teológ a filozof (Lichner 02/ Augustín bol presvedčený, že filozofia má slúžiť viere, lebo bez viery je bezcenná. Filozofia sa musí stotožňovať s kresťanským náboženstvom. Pričom myslel na filozofiu platónsku, pretože tá sa najviac približuje k Písmu svätému. Toto sa podľa poľského filozofa Jána Legowicza (č) pokladá za program celej augustínovskej filozofie. Dnes o tom budeme hovoriť o tom, ako tento koncept filozofie Augustín ešte zdôvodňoval, čím sa vôbec približuje Platón k Písmu a ako sa u Augustína prelína teológia s filozofiou. Mojím hosťom je prof. Miloš Lichner z Katedry systematickej teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. K počúvaniu vás pozýva autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Hosť: prof. Miloš Lichner