Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až štvrtok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
Je pomerne rozšírený názor, že Rómovia vianočné piesne nemajú. O tom, že to nie je celkom pravda, svedčí aj výskum v teréne, ktorý realizovala etnomuzikologička Jana Belišová. Ak hovoríme o rómskych vianočných piesňach, tie delí Belišová na tri typy: po prvé - slovenské koledy, ktoré chodili Rómovia spievať sedliakom, ale v ich podaní vyznievajú úplne inak, druhé - rómske melódie so slovenskými textami kolied a tretie sú tie modernejšie, autentické rómske vianočné piesne. Piesne, ktoré v rámci výskumu nahral tím Jany Belišovej, boli vydané na CD pod názvom Karačoňa, čiže Vianoce ešte v roku 2003. Všetky piesne boli nahrávané v autentickom prostredí.