Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až štvrtok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
V Prahe sa konala medzinárodná konferencia, ktorú organizovala organizácia Gypsy Lore Society v spolupráci s Karlovou univerzitou. Zúčastnila sa na nej aj Jana Gáborová Kroková z Prešovskej univerzity, ktorá na konferencii vystúpila s prezentáciou o rómskej literatúre s názvom Od orálnej histórie až po modernú literárnu tvorbu.