Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až štvrtok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
Aj dnešné Rómske slovo bude venované Svetovému dňu rómskeho jazyka, ktorý si pripomíname 5 novembra od roku 2009. Povieme si o tom, ak osa rodí vysielanie v rómskom jazyku v rozhlase a televízii, dozvieme sa, ako rómsky jazyk vnímajú naši poslucháči a nakoniec prinášame aj výsledky I. ročníka Memoriálu Eleny Lackovej.