Televízia za dverami (Televízne zázemie)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
O ľuďoch a udalostiach jubilujúcej televízie v sérii archivára Milana Antoniča.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Piata časť 5-dielnej série publicisticko-dokumentárnych relácií k 65. výročiu prvého vysielania Slovenskej televízie ako nezáväzné pokračovanie rovnomennej série z roku 2016. Odľahčenou formou sprístupníme zopár fragmentov z histórie STV pomocou predstavenia televíznych skutočností, ktoré sa v posledných rokoch objavovali na televíznych obrazovkách menej, než v minulosti. Vysielací čas je pokrytý archívnym materiálom, doplnený súčasnými výpoveďami „pamätníkov“ k danej oblasti či téme, neoddeliteľne spätou s históriou a vývojom Slovenskej televízie. Zameranie piatej časti: Televízne spravodajstvo, živé vysielanie ako permanentná súčasť televízneho vysielania, televízne hlásateľky, programové plánovanie, poslanie a budúcnosť televízie. Bardi televízneho spravodajstva – Andrea Bugošová, Ladislav Pilz, Štefan "Kaco" Felix a Emil Preisach spomínajú na svoje pracovné zaradenie v rámci televízie i televízneho spravodajstva, živé vysielanie i stres ako neoddeliteľnú súčasť živého vysielania. Alena Heribanová pri-blíži radosti i strasti práce programových hlásateliek a upresní i osobnostné i vzdelanostné podmienky k výkonu tejto činnosti. Najmladšou a najmodernejšou časťou televízneho archívu RTVS nás prevedie Soňa Bujdáková, pracovníčka digitalizačného strediska. Šéf dramaturg Dvojky RTVS priblíži divákom problémy a úskalia tvorby vysielacej štruktúry i plánov vysie-lania. O poslaní RTVS ako verejno-právnej inštitúcie hovorí programový riaditeľ RTVS Anton Šulík, ktorý naznačí i ďalšie perspektívy fungovania inštitúcie. Na záver si vypočujeme názor najmladšej generácie na ďalšie fungovanie televízie. Do virtuálnej galérie osobností televíznej histórie pribudnú bardi televízneho spravodajstva – Andrea Bugošová, Ladislav Pilz, Štefan "Kaco" Felix a Emil Preisach, za všetky programové televízne hlásateľky Alena Heribanová a za všetkých televíznych kameramanov a režisérov Milan Homolka.

Archív - zvoľte dátum