SK DEJINY (Rómska kultúra a umenie)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Rómovia sú trvalou súčasťou našej kultúrnej a národnostnej mapy zhruba od 15. storočia. Prevažnú väčšinu našich spoločných dejín tvorilo úsilie priviesť ich k spôsobu života majority. Hlboko bola zakorenená predstava, že vzájomné komplikované vzťahy vyrieši ich prevýchova a asimilácia. Nariadenia, perzekúcie ani sociálne experimenty konštruktívne riešenia neprinášali. Podoby spolužitia Rómov s väčšinovým obyvateľstvom však malo rozmanité podoby. Medzi niektorými rómskymi komunitami a majoritou existovali pevné väzby založené na vzájomnom rešpekte. Od 20. storočia stúpal počet zástancov názoru, že integrácia Rómov do spoločnosti môže byť úspešná len pri uznaní ich kultúrnej a etnickej identity. O Rómoch sa v minulosti veľa písalo, robili sa rôzne demografické či etnografické výskumy. Ich autori pochádzali takmer bez výnimky z majority. V roku 1991 boli Rómovia uznaní za národnostnú menšinu. Jej predstavitelia sa dnes usilujú pestovať a prezentovať vlastný jazyk, kultúru, umenie, tradície a literatúru. Naskytá sa tak možnosť konfrontovať obraz utvorený majoritou s tým, ako sa vidia Rómovia. V troch dieloch diskusného cyklu SK Dejiny budeme hovoriť o Rómoch a majorite v našich dejinách.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 13.08. 10:05 Repríza
  • Sobota 13.08. 14:05 Repríza
  • Nedeľa 14.08. 10:05 Repríza
  • Sobota 20.08. 10:05 Repríza
  • Sobota 20.08. 14:20 Repríza
  • Nedeľa 21.08. 10:05 Repríza
  • Sobota 27.08. 10:05 Repríza