Reláciu najbližšie vysielame

SK DEJINY

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.