Silná zostava (Ako sa žije matkám na Slovensku?)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD Európska tvorba
Silné ženy diskutujú o slabých miestach v našej spoločnosti.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Ako sa žije matkám na Slovensku? Ako naša spoločnosť myslí na matky, ktoré sa ocitli v sociálno-spoločenskej neistote? Na obete domáceho násilia, chudoby, alebo na tie, ktoré čelia diskriminácií? Na Slovensku je domácemu násiliu vystavená každá piata dospelá žena, ktorá má partnera. Napriek odhadovanému vysokému výskytu má nielen na Slovensku, ale i v celej Európe a v globálnom meradle, vysokú mieru latencie. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa pácha doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia. Samotné deti sú pritom rovnako obete, či už priamo zasiahnuté násilím alebo prostredím, v ktorom vyrastajú. Osobitnou skupinou sú rodiny, v ktorých deti vychováva jeden rodič. Prudko rastúca inflácia uvrhla do chudoby alebo na jej okraj ďalšie osamelé matky. Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 150 tisíc domácnostiach je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných až 200 tisíc detí. Jednorodičovské rodiny patria medzi nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a sú najviac ohrozené neočakávanými výdavkami a vysokými životnými nákladmi. Rodičia nemajú v mnohých prípadoch financie na liečbu seba či svojich detí, ale aj na dôležité zdravotné pomôcky ako strojček na zuby či okuliare. Deti z neúplných rodín si často nemôžu dovoliť dokončiť stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, pretože sa musia podieľať na príjmoch domácnosti. A do tretice, ako sa žije rodičom a zvlášť matkám, ktorých dieťa je gej, lesba alebo transrodový človek? S čím bojujú, z čoho majú strach, ako sa vnímajú postoj spoločnosti? Pozrieme sa na príbehy matiek na Slovensku, ktoré to nemajú ľahké. Ako im v týchto náročných situácia pomáha a ako ich chráni naša spoločnosť, náš štát? Hostky: Linda Kováčiková, Brieždenie, o.z., Eva Marková, zakladateľka n.o. Jeden rodič Elena Martinčoková, Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí

Archív - zvoľte dátum