Tour de France 2022
Tour de France 2022

Kanonici bieleho rúcha

Dokument k 900. výročiu založenia Rádu premonštrátov. Dokument „Kanonici bieleho rúcha“ ponúka divákom históriu Rádu premonštrátov, jeho prístupné aj neprístupné kultúrne dedičstvo na našom území i jeho duchovné pôsobenie na Slovensku.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Dokument „Kanonici bieleho rúcha“ ponúka divákom históriu Rádu premonštrátov, jeho prístupné aj neprístupné kultúrne dedičstvo na našom území i jeho duchovné pôsobenie na Slovensku. Farebný akcent v názve dokumentu poukazuje na biele rehoľné rúcho premonštrátov, ktoré je spolu s modrým cingulom prejavom mariánskej úcty. A práve túto časť rehoľného odevu darovala premonštrátom panovníčka Mária Terézia pri príležitosti povýšenia Jasova na opátstvo. Samozrejme dokument nie je len strohým historickým exkurzom do histórie premonštrátov na Slovensku, ale cez atraktívne hrané scény umocní kľúčové udalosti zo života tohto rehoľného rádu.

Archív - zvoľte dátum