Tour de France 2022
Tour de France 2022

Kanonici bieleho rúcha

Dokument k 900. výročiu založenia Rádu premonštrátov. Dokument „Kanonici bieleho rúcha“ ponúka divákom históriu Rádu premonštrátov, jeho prístupné aj neprístupné kultúrne dedičstvo na našom území i jeho duchovné pôsobenie na Slovensku.