A3UM (MEDZI NEBOM A ZEMOU)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Stavby, ktoré sú spojené s vierou a náboženstvom.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

MEDZI NEBOM A ZEMOU Dotyk s duchovnom, s architektúrou v tesnom kontakte s vierou, sme už v cykle A3um raz mali. Stavby pre relígiu sa však na Slovensku stále zmietajú v hrozivom kŕči nevkusu a násilného hľadania veľkého výtvarného gesta, ktoré by zhmotňovalo silu viery a krásu duchovného zušľachťovania. No nedarí sa. Väčšinou. K tomuto problému sa preto oplatí vracať a prostredníctvom dobrých príkladov ukazovať správnu cestu. Tá tu totiž je a je na nej čoraz viac nádeje. Táto sféra architektonickej tvorby totiž môže aj v súčasnosti dosiahnuť obdivuhodné výsledky, ktoré raz budú vo všeobecnej úcte podobne ako veľké diela gotických či barokových majstrov. Kam pôjdeme na návštevu: Tentoraz zostaneme v Bratislave. Na sídlisku na Teplickej Ľubo Závodný so svojim tímom pred vyše desiatimi rokmi navrhol objekt Pastoračného centra, okolo ktorého sa dodnes mihoce svätožiara výnimočnosti. Malý architektonický šperk ukrýva aj cintorín v Ružinove, v brezovom hájiku stranou od nekonečných zhlukov hrobov ateliér Bogár Králik Urban vytvoril hrobku posledného spočinutia bratov Saleziánov Don Bosca. I keď ide o drobné zadanie, jeho symbolika má strhujúci účinok. Väčším návratom v čase bude návšteva synagógy na Heydukovej ulici od architekta Artura Szalatnaia z roku 1926. Jej mlčanlivý zakonzervovaný svet sa však nedávno otvoril súčasnosti – židovská náboženská obec tu zriadila nové komunitné múzeum a touto nevšednou úlohou poverila architekta s progresívnym renomé Martina Lepeja. , MEDZI NEBOM A ZEMOU Dotyk s duchovnom, s architektúrou v tesnom kontakte s vierou, sme už v cykle A3um raz mali. Stavby pre relígiu sa však na Slovensku stále zmietajú v hrozivom kŕči nevkusu a násilného hľadania veľkého výtvarného gesta, ktoré by zhmotňovalo silu viery a krásu duchovného zušľachťovania. No nedarí sa. Väčšinou. K tomuto problému sa preto oplatí vracať a prostredníctvom dobrých príkladov ukazovať správnu cestu. Tá tu totiž je a je na nej čoraz viac nádeje. Táto sféra architektonickej tvorby totiž môže aj v súčasnosti dosiahnuť obdivuhodné výsledky, ktoré raz budú vo všeobecnej úcte podobne ako veľké diela gotických či barokových majstrov. Kam pôjdeme na návštevu: Tentoraz zostaneme v Bratislave. Na sídlisku na Teplickej Ľubo Závodný so svojim tímom pred vyše desiatimi rokmi navrhol objekt Pastoračného centra, okolo ktorého sa dodnes mihoce svätožiara výnimočnosti. Malý architektonický šperk ukrýva aj cintorín v Ružinove, v brezovom hájiku stranou od nekonečných zhlukov hrobov ateliér Bogár Králik Urban vytvoril hrobku posledného spočinutia bratov Saleziánov Don Bosca. I keď ide o drobné zadanie, jeho symbolika má strhujúci účinok. Väčším návratom v čase bude návšteva synagógy na Heydukovej ulici od architekta Artura Szalatnaia z roku 1926. Jej mlčanlivý zakonzervovaný svet sa však nedávno otvoril súčasnosti – židovská náboženská obec tu zriadila nové komunitné múzeum a touto nevšednou úlohou poverila architekta s progresívnym renomé Martina Lepeja.

Archív - zvoľte dátum