Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

TV Archív

Jednotka

Park
11:30 - 12:01
Park

Publicistika

O programe
On air
12:04 - 12:24
On air

Publicistika

O programe
Postav dom , zasaď strom
18:30 - 18:59
Postav dom , zasaď strom

Publicistika

Magazín pre všetkých, ktorí sa radi púšťajú do budovania a prerábania, ale aj pre tých, ktorí si radi všeličo vyrobia sami, doma či v záhrade. Predstavuje rôzne zaujímavé, kreatívne a nenáročné koníčk…

O programe

Dvojka

Generácia
09:30 - 09:56
Generácia

Publicistika

Prinesieme portrét venovaný 65 ročnému bývalému horárovi a celoživotnému gazdovi na lazoch, Jozefovi Golianovi. Vyrastal v lesoch a na gazdovstve a celý jeho život je spätý s horou. Objavil a vybudov…

O programe
Televízny klub nepočujúcich
09:58 - 10:25
Televízny klub nepočujúcich

Publicistika

V magazíne sa vrátime k umiestneniu našich handicapovaných športovcov na 25. Letnej deaflympiáde v Turecku a v tejto súvislosti oslovíme Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aby sa nám zástup…

O programe
Blahorečenie don Titusa Zemana
10:30 - 12:57
Blahorečenie don Titusa Zemana

Blahorečenie mučeníka komunizmu don Titusa Zemana. Slávnostná svätá omša s aktom blahorečenia (vyhlásenia za blahoslaveného) rímskokatolíckeho kňaza, saleziána, don Titusa Zemana - mučeníka za duchovn…

O programe
Na rybách - Petrov zdar
14:20 - 14:46
Na rybách - Petrov zdar

Publicistika

Televízna relácia "Na rybách – Petrov zdar" je určená, nie len, pre všetkých rybárova a ich priaznivcov; ale aj pre milovníkov prírody a jej ochrancov. Jednoznačne pre nás platí: "Ak relax - tak ryba…

O programe
Test magazín
14:54 - 15:03
Test magazín

Publicistika

Zelené listové šaláty by mali byť súčasťou zdravej výživy. V ponuke sú už balené šaláty, ktoré obsahujú viaceré druhy, určené na priamu konzumáciu. Nechali sme preto otestovať 8 bežne dostupných šalá…

O programe