Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

TV Archív

Jednotka

Hurá do záhrady
17:42 - 18:11
Hurá do záhrady

Publicistika

Publicisticko-vzdelávací cyklus pre všetkých, ktorí sa vo svojom voľnom čase radi venujú záhrade. Ponúka nielen nové trendy a zaujímavé riešenia v záhrade okrasnej, ale aj rady a praktické riešenia v …

O programe

Dvojka

Púť k Loretánskej Panne Márii v Modranke
10:30 - 12:09
Púť k Loretánskej Panne Márii v Modranke

V roku 1683 Trnavu a Modranku ohrozovalo turecké vojsko. Bezmocní obyvatelia sa utiekali k Loretánskej Panne Márii. Vtedy celú oblasť prikryla hmla a Turci odtiahli. Ľudia boli presvedčení, že ich zac…

O programe
Orientácie
13:37 - 14:04
Orientácie

Publicistika

Čo sa skrýva pod pojmom Najsvätejšia Trojica a ako chápať trojjediného Boha? S úctou k Svätej Trojici sa spája Rád Najsvätejšej Trojice známy pod názvom rehoľa trinitárov, ktorý vznikol na konci 12.…

O programe
Slovo
19:45 - 19:51
Slovo

Publicistika

Príhovor banskobystrického dekana Mons. ThDr. Jaroslava Pechu k sviatku Najsvätejšej Trojice.

O programe