Športová televízia
Športová televízia

Sviatočné slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k Pamiatke reformácie.