Reláciu najbližšie vysielame

Sviatočné slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Sviatočný príhovor vincentína pátra Tomáša Brezániho k Nedeli Božieho milosrdenstva.