Família

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príbeh jednej rodiny.
Život v rodine Lerche by sa odvíjal celkom inak, nebyť vrodeného postihnutia ich druhorodenej dcérky Tamarky. Narodila sa s neurologicko - genetickým ochorením "Angelmanov syndróm", nazývaným tiež "syndrom of happy puppet", čiže syndróm šťastnej bábky. Toto výstižné pomenovanie odráža iba vonkajší vzhľad takto postihnutých detí pripomínajúcich bábiky s modrými očami a kučeravými vlasmi. Ako sa v skutočnosti cítia, to sa od nich nikdy nedozvieme. Čo prežívajú rodičia s takto postihnutým dieťatkom sa dozvedáme z ich rozprávania od momentu, keď im do života vstúpila nečakaná, dovtedy nepoznaná situácia, s ktorou sa museli vyrovnať. Prepísali tak svoj doterajší život podľa celkom nových osnov. Tie určujú vždy len Tamarkine potreby. Robia všetko pre to, aby si raz nevyčítali, že neurobili maximum pre napredovanie svojej dcérky, najmä v prvých troch rokoch života. Učia sa žiť s vedomím, že Tamarka bude celý svoj život závislá na rodičoch.