Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1948.