Boris a Brambor
Boris a Brambor

Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Zvieratá a zvieratká.
úvodné zábery - výstava obrazov a iných umeleckých diel ktoré vznikli na motívy návštev poslucháčov vysokej školy výtvarného umenia v Prahe v pražskej ZOO. téma- láska k prírode Pavilón slonov - pavilón slonov bol postavený v roku 1972 za 17. mil. korún. Bol veľmi nekvalitne postavený a pri jeho odovzdávaní bolo zistených 286 závad - napriek tomu ho musela ZOO prevziať, nakoľko nebolo kde umiestniť slony - ošetrovatelia a iní zamestnanci musia na úkor iných prác sami odstraňovať závady aby bol pavilón ako - tak funkčný - rok 1989 pavilón je v dôsledku nekvalitných prác v úplne havarijnom stave a je nutná ďalšia komplexná rekonštrukcia objektu Mačky - výstava mačiek - zábery na porotu hodnotiacu mačky, hodnotia sa oči, uši, srsť a stavba tela - o tieto mačky sa ľudia veľmi dobre starajú - kontrapunkt - zábery na opustené a túlavé mačky Nosná myšlienka - už deti treba viesť tak aby mali kladný vzťah k prírode Motto: čím lepší a ušľachtilejší je človek, tým viac si váži prírodu.