Československý filmový týždenník

Štvrtok 2.04.2020


Nevhodné do 12 rokov

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v roku 1950.

Nájdete nás na Facebooku