Československý filmový týždenník

Sobota 23.05.2020


Nevhodné do 12 rokov

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990.

Nájdete nás na Facebooku