Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
politické a spoločenské udalosti v ČSSR očami spravodajskej kamery po vstupe vojsk VZ v auguste 1968: - 19. LOH v Mexiku, naše víťazstvá: L.Daněk, M.Reslová, J.Kúrka - 28.okt´ber 1918 - staré vzácne dobové archívne dokumenty o vzniku 1. ČSR, snahy nástupcu trónu o zachovanie jednotného štátu zlyhali, vznik samostatného štátu, aktivity exilových politikov, predovšetkým E.Beneša, /možno použiť v časti o vzniku republiky Mag.8 č.4/08/ - 16.október 1968 - návšteva sov. delegácie na čele s Alexejom Kosyginom v Prahe, podpis zmluvy o dočasnom pobyte sov. vojsk v ČSSR, - 18.októbra 1968 - zasadnutie NZ, kde sa odsúhlasila ratifikovaná zmluva, zasadnutie plné smútku a emócií, vystúpenie O.Černíka.