Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
1. Kongres národov za mier - Viedeň 1952, všetky národy sa v požiadavke na svetový mier zhodli, zúčastnil sa ho aj spisovateľ Iľja Erenburg. Viedenčania v dňoch kongresu tiež mohutne demonštrovali za mier. 2. Praha: Nositeľ Radu práce Jiří Beranovský - zvárač z ČKD Sokolovo. Aj on si dal k narodeninám Stalina záväzok, že splní 3 ročné normy. 3. Praha: Tunel pod Letnou - medzi Námestím republiky a Letné sa skráti cesta motoristom vybudovaním tunela. Tohtoročný plán stavbári splnili už 10. novembra. 4. Prunéřov: Zimné práce v STS. V zimnom období v strojno-traktorovej stanici opravujú stroje podľa rád ruských konštruktérov tzv. uzlovou metódou. Poškodené časti traktorov sa zvárajú špeciálnymi sovietskymi elektródami. 5. Praha: grécko-rímsky zápas v SHM - súťaže športových nádejí. Zvíťazil Kotaš. 6. Ľudová Čína: Čínski baníci na rekreácii - na dovolenke pri mori okrem oddychu sa zoznamujú s novými pokrokovými metódami ťažby v ZSSR. Večer sa záväzkom poďakovali vláde za starostlivosť.