EURO 2020
EURO 2020

Chvíľka poézie

Vhodné pre všetkých
Úryvok z básnickej skladby Andreja Sládkoviča.