Chvíľka poézie

Vhodné pre všetkých
Úryvok z básnickej skladby Andreja Sládkoviča.