Slovenský panteón
Slovenský panteón

Chvíľka poézie (Chvíľka poézie (Pavol Orságh Hviezdoslav))

Vhodné pre všetkých HD
Chvíľkou poézie si pripomenieme velikána P.O. Hviezdoslava a jeho báseň Pokoj, milý,sladký pokoj. Recituje Martin Huba.
Tento rok je to 70 rokov od narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. Chvíľkou poézie si pripomenieme jednu z jeho básni: Pokoj, milý, sladký pokoj so zbierky Dozvuky III. Svoju tvár a hlas ponúkol Martin Huba, ktorý okrem umeleckého prednesu zodpovie, prečo je podľa neho poézia v súčasnosti dôležitá.