Športová televízia
Športová televízia

SNP – neznáma história

Cyklus diskusných relácii k 70. výročiu SNP