SNP – neznáma história (Oslobodenie)

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Cyklus diskusných relácii k 70. výročiu SNP
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Oslobodenie - posledná časť cyklu je venovaná priebehu oslobodzovacích bojov Slovenska Sovietskou armádou, v súčinnosti s rumunskými jednotkami a 1.čs. armádnym zborom. Mapujeme priebeh oslobodenia s ohniskami najväčšieho odporu a najťažších bojov s dôrazom nielen na obete na životoch, ale aj na hospodárske škody. V závere sa hostia vyjadrujú k dôsledkom SNP tak z vojensko-strategického hľadiska , ako aj z historického významu tejto udalosti novodobých dejinách Slovenska. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. – historik, Vojenský historický ústav Bratislava doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. – historik, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica PhDr. Marian Uhrín, PhD. – historik, Múzeum SNP Banská Bystrica rtn. /rotný/ Miroslav Staník – vojenský veterán, príslušník 11. mechanizovaného práporu v Martine , Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Oslobodenie - posledná časť cyklu je venovaná priebehu oslobodzovacích bojov Slovenska Sovietskou armádou, v súčinnosti s rumunskými jednotkami a 1.čs. armádnym zborom. Mapujeme priebeh oslobodenia s ohniskami najväčšieho odporu a najťažších bojov s dôrazom nielen na obete na životoch, ale aj na hospodárske škody. V závere sa hostia vyjadrujú k dôsledkom SNP tak z vojensko-strategického hľadiska , ako aj z historického významu tejto udalosti novodobých dejinách Slovenska. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. – historik, Vojenský historický ústav Bratislava doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. – historik, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica PhDr. Marian Uhrín, PhD. – historik, Múzeum SNP Banská Bystrica rtn. /rotný/ Miroslav Staník – vojenský veterán, príslušník 11. mechanizovaného práporu v Martine

Archív - zvoľte dátum