50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

SNP – neznáma história (Armáda a partizáni)

Cyklus diskusných relácii k 70. výročiu SNP
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celespoločnosti. Armáda a partizáni - sa zamýšľa nad tým, aké úlohy mali dve základné ozbrojené zložky SNP – Armáda Slovenskej republiky a partizáni. Túto časť ohraničuje obdobie do vypuknutia Povstania. Čo všetko sa muselo stať, aby v profesionálnej ozbrojenej zložke vznikla skupina veliteľov cielene pripravujúcich ozbrojený odpor voči legitímnej vláde? V diskusii sa venujeme aj vzniku a utváraniu partizánskych skupín pod gesciou ZSSR, vzťahu civilného obyvateľstva k partizánom a hľadáme odpoveď napr. aj na otázky...Boli partizáni teroristi?... Bola možná kooperácia síl armády a partizánov? doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. – historik, Vojenský historický ústav Bratislava PhDr. František Csefalvay, CSc. – historik, Vojenský historický ústav Bratislava PhDr. Pavel Mičianik, PhD. M.A., - historik, UMB Banská Bystrica PhDr.Helena Pažurová, CSc. – knihovníčka, bibliografka, autorka knihy Východoslovenská armáda , Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celespoločnosti. Armáda a partizáni - sa zamýšľa nad tým, aké úlohy mali dve základné ozbrojené zložky SNP – Armáda Slovenskej republiky a partizáni. Túto časť ohraničuje obdobie do vypuknutia Povstania. Čo všetko sa muselo stať, aby v profesionálnej ozbrojenej zložke vznikla skupina veliteľov cielene pripravujúcich ozbrojený odpor voči legitímnej vláde? V diskusii sa venujeme aj vzniku a utváraniu partizánskych skupín pod gesciou ZSSR, vzťahu civilného obyvateľstva k partizánom a hľadáme odpoveď napr. aj na otázky...Boli partizáni teroristi?... Bola možná kooperácia síl armády a partizánov? doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. – historik, Vojenský historický ústav Bratislava PhDr. František Csefalvay, CSc. – historik, Vojenský historický ústav Bratislava PhDr. Pavel Mičianik, PhD. M.A., - historik, UMB Banská Bystrica PhDr.Helena Pažurová, CSc. – knihovníčka, bibliografka, autorka knihy Východoslovenská armáda

Archív - zvoľte dátum