SNP – neznáma história

Nevhodné do 15 rokov Európska tvorba
Cyklus diskusných relácii k 70. výročiu SNP
Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Holokaust - sa zaoberá riešením tzv. židovskej otázky v ľudáckej Slovenskej republike v kontexte vzoru nacistického Nemecka. Hľadáme odpovede, ako sa vo svete i u nás mohla ujať myšlienka genocídy voči židovskému obyvateľstvu a a ako sa vyvíjala. Táto časť sa nakrúcala priamo v prostredí bývalého KT Auschwitz-Birkenau, pri meste Oświęcim v Poľsku. PhDr. Ivan Kamenec, CSc. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Stanislav Mičev, PhD. – historik, riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica Mgr. Ján Hlavinka, PhD. – historik, Historický ústav SAV Bratislava MUDr. Danica Caisová – psychiatrička a sexuologička, Košice