Športová televízia
Športová televízia

Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Gorazda

Pontifikálna sv. omša z púte k sviatku sv. Gorazda a jeho spoločníkov v Gorazdove, ktorú pri príležitosti XXI. festivalu Gorazdov Močenok celebruje vojenský ordinár SR Mons. František Rábek.