EURO 2020
EURO 2020

Dejiny kresťanstva

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Televízny dokument o kňazovi a básnikovi Jankovi Silanovi.
Medzi najvýraznejšiu a rýdzovo najvyhranenejšiu osobnosť slovenskej katolíckej moderny "domáceho exilu" nesporne patrí básnik, prozaik a prekladateľ Janko Silan, ktorého hviezda zažiarila na nebi slovenskej poézie nebývalou intenzitou najvnútornejších zápasov. On sám, nevidiaci, rozdával svetlo tým, ktorí tápali, blúdili a vyhľadávali si cestu k záchrane seba samých. Scenár Ivana Petrovického k televíznemu dokumentu Hlas ticha sa vo svojej stavbe opiera o autentické výpovede básnika, publikované v našich periodikách a o autentické zvukové záznamy z obdobia najtvrdšej normalizácie. Obrazovým obohatením sú autentické filmové zábery zo života básnika.