Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Regina Stred | Nedeľa 27.01.2019, Hudobno slovný útvar


Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 18.05.2019 o 13:00
Anna Bialiková z Pohorelej,
Mária Ostrihoňová zo Zlatna,
Anna Filkorová z Hrochote,
Elena Mišurdová z Rimavskej Bane,
Elena Drugdová z Tomášoviec,
Margita Dobrocká z Podkriváňa - Ivanišova,
Ondrej Sopóci z Mýtnej,
Anna Medveďová zo Želobudze,
Janko Nociar z Gregorovej Viesky,
Pavel Výbošťok z Krupiny - Novej Hory,
Blažena Ťažká z Čierneho Balogu - Jánošovky,
Emília Baľová z Veľkého Krtíša,
Mária Bystrianska z Prievrany,
Jaroslava Ridzoňová z Utekáča,
Anna Sedliaková z Hriňovej,
Ján Jackuliak z Kalinova - Hrabova,
Anna Garajová z Lučenca,
Anička Vilhanová z Hnúšte,
Pavel Slávik z Horných Plachtiniec,
Pavel Šlamiar z Babinej,
Janka Madleňáková z Ružomberka,
Anna Srníková z Príbeliec,
Miroslav Kvačkaj z Badína pri Banskej Bystrici,
Slavomír Staši z Lieskovca,
Ľubka Moravčíková zo Zvolena,
Danka Malatincová z Mýtnej,
Erika Habodaszová z Veľkého Blhu.

Nedeľa 19.05.2019 o 13:00
Pavel Mozola z Kováčovej,
Anna Strmeňová z Horného Jelenca pri Starých Horách,
Anna Antalová z Banskej Bystrice - Nového Kališťa,
Florián Šavrtka z Liptovských Revúc,
Emília Polóniová zo Stránskej Pustatiny pri Fige,
Anna Skučková z Budče,
Emília Parobeková z Hrnčiarskej Vsi - Pondelka,
Anna Adamove z Dolnej Strehovej,
Darina Janíková z Krpelian,
Milan Korim z Cinobane,
Jozef Jambrich z Kozieho Vrbovka pri Bzovíku,
Sylvia Zátrochová z Banskej Bystrice,
Mária Gibalová z Dolných Plachtiniec,
Anna Kvasnová z Hornej Mičinej,
Ján Vojenčiak z Detvianskej Huty - Žabice,
Ľubomír Oravec zo Slovenskej Ľupče,
Ján Kmeť zo Zvolena - Záhonku,
Emília Baľová z Veľkého Krtíša,
manželia Darinka a Janko Janíkovci z Krpelian,
Magduška a Ďurko Vetrákovci z Tisovca,
Emília Gelienová z Hriňovej - Zánemeckej,
Valéria Ivaničová z Banskej Štiavnice,
Ján a Anna Sliacki z Čabradského Vrbovka,
Anna Šedrová z Hornej Strehovej,
Ján Pinka z Môlče pri Banskej Bystrici,
Ferko Kelemen z Lučenca,
Ján Krnáč z Lehôtky,
Elena Strukanová z Hnúšte,
Milan Lupták zo Zvolena,
Marta Krekáňová z Tomášoviec,
Roman Ilavský z Važca,
Peťa Rízová z Poltára,
Vierka Juhaniaková z Jesenského,
Jaroslav Bobál zo Slovenských Ďarmôt.

 

Nájdete nás na Facebooku