Ludia na hranici

O projekte

Dokumentárny cyklus Ľudia na hranici

Projekt Ľudia na hranici je spoločnou iniciatívou Českej televízie, Televízneho štúdia Ostrava a RTVS. Je realizovaný v rámci operačného programu INTERREG V – A Slovenská republika – Česká republika.

logo

logo


Dvanásťdielny dokumentárny cyklus Ľudia na hranici prenesie divákov do unikátnych oblastí česko-slovenského pohraničia. Nechá ich vstúpiť do sveta, v ktorom život beží tak trochu inak.

Hlavnými účinkujúcimi sú ľudia, ktorí tu žijú. Práve v nich sa totiž spája jedinečnosť každého miesta, jazyka a kultúry.

Dokumentárny cyklus Ľudia na hranici budú diváci RTVS môcť sledovať od 4. júna 2023 na obrazovkách Dvojky alebo online na kanáli Live:2. Všetky epizódy budú po odvysielaní dostupné v online archíve RTVS.

Život na hranici

Každý diel cyklu si vyberá jednu oblasť ľudskej činnosti. Oblasť, ktorá sa nejakým spôsobom úzko spája s pohraničím a má tak schopnosť o regióne a živote v ňom rozprávať.

Epizódy cyklu odhaľujú život daného miesta, jeho jazyk, tradície, kultúru, ale aj spojenie ľudí s prírodou v daných regiónoch.

Budeme tak môcť porovnávať nielen, ako sa žije ľuďom dnes na Slovensku a ako v Česku , ale tiež ako sa od seba líši ich spôsob práce, tradície, piesne, architektúra či starostlivosť o krajinu. A tiež samozrejme ukáže aj to, čo všetko majú ľudia na oboch stranách hranice spoločné.

Prečo práve pohraničie?

Česko-slovenské pohraničie je jedinečný priestor. Krajina v ňom vytvára prirodzenú prírodnú hranicu a po stáročia sa tu stretávajú dva národy.

Štátna hranica tu počas 20. storočia priebežne vznikala a zanikala. Náš cyklus však nevníma hranicu ako niečo oddeľujúce. Naopak, prezentuje pohraničie ako jednotný špecifický priestor, ktorý je jedinečný svojou krajinou a z nej vyplývajúcimi podmienkami pre život a prácu. A v ktorom prekračovanie hraníc patrí k niečomu celkom bežnému.

Pohraničie nezostalo v podobe skanzenu. Tento priestor sa neustále vyvíja a premieňa. Nové prvky našich životov sa tu stretávajú s tradíciami predchádzajúcich generácií. Ľudia odtiaľ odchádzajú za pohodlnejším životom a iní sem naopak prichádzajú, aby tu objavili nové stránky života.