Úvod Novinky Zaujímavosti
Na sčítanie máme posledné hodiny. Ako vyzeralo sčítanie kedysi?
Na sčítanie máme posledné hodiny. Ako vyzeralo sčítanie kedysi?

Na sčítanie máme posledné hodiny. Ako vyzeralo sčítanie kedysi?

Nahliadnite do histórie sčítania obyvateľstva. Viac v reportáži z Televíznej Reginy.

Sčítanie obyvateľstva je horúcou témou posledných mesiacov. Všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, sú povinní sa sčítať prostredníctvom elektronickej formy, ktorá je možná len do 31. marca 2021. Pre osoby, ktoré sa sčítať nedokážu, je vyhradené asistované sčítanie, ktoré prebehne od 1. apríla do 31. októbra.

Na elektronické sčítanie zostáva už len zopár dní a podľa doterajších informácii sa stihlo od 15. februára sčítať takmer 74%, čo tvorí približne 4 175 000 obyvateľov. Doteraz najväčšia účasť elektronického sčítania je evidovaná v Žilinskom kraji, za ním tesne nasleduje Trenčianský a Trnavský. Hlavné mesto Bratislava si zatiaľ drží štvrté miesto so 76% sčítaných obyvateľov.

Ako vyzeralo sčítanie v minulosti?

Podľa riaditeľa Stredoslovenského múzea, Marcela Pecníka došlo v minulosti na našom území k viacerým reformám sčítania ľudu, najmä za panovania osvietenských panovníkov ako boli Mária Terézia a jej syn Jozef II.

„Vôbec prvé moderné sčítanie prebehlo v roku 1869, z jeho výsledkov nepoznáme len počet ľudí, ale tiež sa zameriavalo aj na vzdelanie, vierovyznanie, majetkové pomery, koľko ľudí žilo v jednej domácnosti a tiež informácie o tom, aké vykonávali remeslá," opísal historik.

Ďalšie významné sčítania sa konali v rokoch 1921, ktoré sa uskutočnilo ešte podľa predošlých monarchistických štandardov. Ďalej v roku 1950 v povojnovom Československu, ktorého zámerom bolo prevažne ekonomické zázemie obyvateľstva, firiem a podnikov.

V roku 1991 prebehlo sčítanie v po novembrovej Federatívnej republike a umožňovalo metódy modernej výpočtovej techniky a tiež umožňovalo prihlásenie sa k jednotlivým národnostiam.

Posledné sčítanie sme mali v roku 2011, vďaka ktorému sme získali množstvo informácii o tom, že na Slovensku žije takmer 5 400 000 obyvateľov. Mužov bolo o niečo menej ako žien a k slovenskej národnosti sa hlásilo viac ako 4 000 000 obyvateľov.

„Sčítanie obyvateľstva nemá veľký význam iba pre fungovanie štátu, ale aj pre nás historikov. Z týchto výsledkov získavame dáta o tom, akú štruktúru malo obyvateľstvo v minulosti, vďaka čomu môžeme vytvárať obraz budúcim generáciám," dodal na záver historik a riaditeľ Stredoslovenského múzea, Marcel Pecník.

Televízna Regína každý pracovný deň o 16:20 na Dvojke

Bližšie informácie o tom, ako prebiehalo sčítanie obyvateľstva v minulosti sa dozviete v priloženej reportáži. Viac o dianí v regiónoch a novinkách televíznej Reginy nájdete na facebookovej stránke. 25 50 75 90

Živé vysielanie ??:??

Televízia