Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko. Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hostia: Marcel Peško (Oddelenie pre hybridné hrozby a posilňovanie odolnosti MZV SR), Vladimír Šnídl (analytik, publicista). Dnes už boje neprebiehajú len niekde na fontovej línii. Čoraz viac sa využíva - tzv. hybridná vojna... Aktéri na rozvracanie „nepriateľskej spoločnosti" využívajú predovšetkým internet a sociálne siete. Kto sú v súčasnosti hlavní aktéri hybridnej vojny? A ako sa vieme brániť? Moderuje: Eva Sládková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 1.09. 20:05
  • Štvrtok 2.09. 20:05