Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hostia: Mgr. Michal Fedák (Výkonný riaditeľ SAIA), Alexandra Junášková (riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu). Veľká Británia patrila ku krajinám, kde mladí ľudia chodili radi študovať. Po brexite je ale všetko inak, vysokoškolské štúdium je tu drahé a málokto si môže dovoliť platiť ho... Aké sú možnosti, ak chcete študovať v zahraničí? Moderuje: Eva Sládková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 1.09. 20:05
  • Štvrtok 2.09. 20:05