Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko. Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hostia: Juma Haydary (vedúci Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva STU), Peter Šimurka (nezávislý enviro konzultant). Stop spaľovni! K obyvateľom obce Janík sa pridali desiatky ďalších v okrese Košice-okolie a podobne naladení sú aj v ostatných regiónoch Slovenska. Nikto nechce, aby mu za humnami vyrástla spaľovňa. Čo teda s odpadom ak ho nechceme skládkovať, ani spaľovať či splyňovať? Aké sú možnosti zhodnocovania odpadu? Moderuje: Blažena Bóoczová. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 1.09. 20:05
  • Štvrtok 2.09. 20:05