Archív - zvoľte dátum

Klub komunálnej politiky Košice

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí.

Vysiela sa: streda 14:05-15:00

Reláciu počas prázdnin nevysielame.

Klub komunálnej politiky

Streda 11.09.2019, Téma: Zavádzanie integrovaného dopravného systému. Hostia: P.Pčolka a R. Berežný z Odb. dopravy PSK, Z. Horčíková - gen.riad. Bratislavskej integrovanej dopravy, M. Modranský, Inštitút verejnej dopravy