Archív - zvoľte dátum

Klub komunálnej politiky Košice

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí.

Vysiela sa: streda 14:05-15:00

Reláciu počas prázdnin nevysielame.

Klub komunálnej politiky Košice

Streda 29.11.2017, hostia v štúdiu : Jozef Hudák, ved.Oddelenia výstavby, investícií, stav.úradu a živ.prostredia, Katarína Popovič, právne a legislatívne odd. a Igor Petrovčík, novozvolený oslanec KSK