Boris a Brambor
Boris a Brambor

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Cimbalistka Viktória HERENCSÁR Vás pozve na workšopy a koncerty cimbalovej hudby, dirigent Štefan SEDLICKÝ zhodnotí dva medzinárodné zborové festivaly, muzikologička Edita BUGALOVÁ o skladbe Missa Rosa mystica Mikuláša Schneidra-Trnavského a zaspomíname si na Šimona JUROVSKÉHO a Dezidera LAUKA.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 22.10. 10:00
  • Piatok 23.10. 10:00
  • Pondelok 26.10. 10:00
  • Utorok 27.10. 10:00
  • Streda 28.10. 10:00
  • Štvrtok 29.10. 10:00
  • Piatok 30.10. 10:00