Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Streda 21.11.2018, ARS MUSICA. Hostia: Peter Štilicha – o krste najnovších CD albumov z tvorby E. Suchoňa. Andrej Šuba – o 3. abonentnom koncerte SOSR. Stanislav Bachleda, muzikológ - o Lisztovom hudobnom salóne. Aktuality, rozhovory, analýzy i reflexie zo sveta vážnej hudby. Uvádza hud.red. Melánia Puškášová.