Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

90. výročie vzniku Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu - Peter Dan Ferenčík privíta v štúdiu huslistu Viktora Šimčiska, ktorý dlhodobo pôsobil ako jeden z najvýraznejších koncertných majstrov rozhlasového telesa a hudobného režiséra Leoša Komáreka, ktorý sa zúčastnil aj na ilegálnom vysielaní v auguste 1968, stal sa vyhľadávaným spolupracovníkom pri nahrávkach rôznych hudobných interpretov a žánrov a to nie len na pôde Slovenského rozhlasu.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 7.12. 10:00
  • Utorok 8.12. 10:00
  • Streda 9.12. 10:00
  • Štvrtok 10.12. 10:00
  • Piatok 11.12. 10:00
  • Pondelok 14.12. 10:00
  • Utorok 15.12. 10:00