Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Jubileum robotníckeho zboru Bradlan s umeleckým vedúcim Andrejom Rapantom a predsedom zboru Danielom Danišom. Béla Kéler v aktuálnej reflexii hudby. Miloš Biháry na koncerte v Slovenskej Filharmónii. Hosť: M. Biháry. Divertimento – ďalší koncert hudobnej dielne

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 28.01. 10:00
  • Piatok 29.01. 10:00
  • Pondelok 1.02. 10:00
  • Utorok 2.02. 10:00
  • Streda 3.02. 10:00
  • Štvrtok 4.02. 10:00
  • Piatok 5.02. 10:00