EURO 2020
EURO 2020

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Marián Lejava predstaví nový CD album Štátnej filharmónie Košice s hudbou Jozefa Grešáka. Riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová odprezentuje zmenu na poste šéfdirigenta ŠFK. Andrej Šuba vyzve mladých hudobných skladateľov k účasti v kompozičnej súťaži festivalu Konvergencie.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 14.06. 10:00
  • Utorok 15.06. 10:00
  • Streda 16.06. 10:00
  • Štvrtok 17.06. 10:00
  • Piatok 18.06. 10:00
  • Pondelok 21.06. 10:00
  • Utorok 22.06. 10:00