Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Skladateľ Juraj HATRÍK /1.5.1941 - 21.5.2021/. Nový CD album CELLO SONATAS - DUO H. Muchová, P. Mucha. Julius Fujak: O knihe „Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku“. Pripravila M. Puškášová

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 3.08. 10:00
  • Streda 4.08. 10:00
  • Štvrtok 5.08. 10:00
  • Piatok 6.08. 10:00
  • Pondelok 9.08. 10:00
  • Utorok 10.08. 10:00
  • Streda 11.08. 10:00