Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Peter Zagar sa v dnešnej Ars musike bude venovať umeniu slovenských speváčok, ktoré vo svojich kariérach zaznamenali mimoriadny, celosvetový, alebo aspoň európsky ohlas. Pravdaže, mnohým zídu na um najmä dve mená – Lucia Poppová a Edita Gruberová. Priblížime si však aj iné vynikajúce operné speváčky – Ľubu Orgonášovú, Gabrielu Beňačkovú, Magdalénu Hajóssyovú, Ľubicu Rybársku a Evu Jenisovú. V závere relácie si uctíme výnimočnú kariéru nedávno zosnulej nemeckej mezzosopranistky Christy Ludwigovej.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 4.08. 10:00
  • Štvrtok 5.08. 10:00
  • Piatok 6.08. 10:00
  • Pondelok 9.08. 10:00
  • Utorok 10.08. 10:00
  • Streda 11.08. 10:00
  • Štvrtok 12.08. 10:00